Dřevěné terasy a fasady z masivu ThermoWoood®Informace a pravidla dopravy

Informace a pravidla dopravy objednaného zboží

Dopravu veškerého zboží si firma PROKOM R&S s.r.o. zajišťuje téměř kompletně svými vlastními vozy. Na trase Finsko – Česká republika kolují týdně tři nákladní kamionová vozidla, která zajišťují dopravu zboží od námi zastupovaných výrobců do našeho skladu. Následná distribuce po ČR probíhá našimi menšími rozvozovými vozidly od 3,5 do 15,5 tun. Jelikož se závozy zboží týkají celé ČR a jedná se o vzdálenosti stovek kilometrů, jsou potřeba lehká silniční vozidla typu valník, která se rozměrově musí dostat na běžná staveniště a musejí mít dostatečnou užitečnou hmotnost pro převoz těžkého zboží. Naše vozidla tím pádem nejsou vybavena hydraulickou rukou ani hydraulickými čely, které tuto užitečnou hmotnost zásadně snižují. U menších zakázek zřídka využíváme vozidla do 3,5 tuny našich obchodních zástupců.

Informace o způsobu, typech a podmínkách dopravy:

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDoprava zboží vozy společnosti PROKOM R&S s.r.o. – dodací lhůta standardně 3-5 dní:

Dopravou našimi vlastními vozy se nám podaří vykrýt téměř 95% veškerých zakázek. Díky tomu Vám můžeme zajistit, že Vám zboží dorazí v předem dohodnutých termínech a nepoškozené. Celá doprava je kompletně v naší režii, což nebývá pravidlem u externích dopravců a spedičních firem. Standardem naší dopravy je dodávka zboží až na místo stavby nebo do místa Vašeho bydliště. Samozřejmostí je telefonické avízo našeho řidiče jeden den před dodáním zboží s nahlášením orientačního časového okna dojezdu na vykládku v rozmezí cca 2 hodin. Dle dohody se pak řidiči firmy PROKOM R&S s.r.o. telefonicky ohlašují půl hodiny až hodinu před příjezdem na vykládku. Prosíme o trpělivost a vnímání nahlášeného času dojezdu jako orientačního údaje vzhledem k hustotě provozu, dopravním nehodám a nekonečným rekonstrukcím cest. S ohledem na tyto aspekty mohou řidiči nabrat až několikahodinové zpoždění od nahlášeného časového okna. V tomto případě Vás po trase telefonicky informují.

Doprava - auta

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDoprava zboží skrze smluvní zásilkovou společnost PPL CZ s.r.o. – dodací lhůta obvykle 24 hodin:

I přes veškerou snahu musíme občasně využít smluvní expresní zásilkovou službu pro dopravu nejmenších zakázek. Naši smluvní zásilkovou službou je firma PPL CZ s.r.o. – www.ppl.cz . Z našich letitých zkušeností můžeme potvrdit, že 98% zásilek dojde zákazníkům ve stanovené a smluvené lhůtě, tedy do 24 hodin od odeslání. V den odeslání Vaší zásilky skrze přepravní službu PPL CZ s.r.o. Vás vždy kontaktuje pracovník naší firmy a nahlásí Vám, že Vaši zakázku skrze firmu PPL CZ s.r.o. v den tohoto avíza odesíláme. Následující den provádí doručení Vaší zásilky již firma PPL CZ s.r.o., která se s Vámi domlouvá na doručení a má ho plně pod svou kontrolou. Bohužel v těchto případech naprosto neumíme ovlivnit doručovací čas a chod firmy PPL CZ s.r.o.. Prosíme Vás tedy o trpělivost. Jediné co máme vysledováno je, že většina zásilek dochází v den doručení v rozmezí 10-13 hodiny. V případě, že by Vám zásilka nedorazila den po našem avízu, tak nás prosím ihned kontaktujte na naši HOT-LINE +420 553 733 920.

Rámce pro dopravu zboží pro naše zákazníky a obchodní partnery:

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDoprava zboží po celé ČR s poplatkem 120 Kč včetně DPH 21%

Doprava objednaného zboží z našeho e-shopu v nákupní ceně do a včetně 1815 Kč s DPH 21%, je zpoplatněna poplatkem 120 Kč včetně DPH 21%, což slouží k pokrytí všech nákladů spojených s doručením zboží k objednateli.

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDoprava zboží po celé ČR ZDARMA

Doprava zboží zdarma po celé ČR se vztahuje na objednávky zboží realizované na našem e-shopu v nákupní ceně nad 1815 Kč s DPH 21%.

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDoprava zboží po celé ČR ZDARMA pro naše obchodní partnery

Našim pravidelným obchodním partnerům zajišťujeme dopravu ZDARMA v rámci celé ČR na veškeré objednávky bez stanoveného rámce minimální hodnoty nákupní ceny.

Pravidla a povinnosti dopravy ZDARMA po celé ČR pro naše zákazníky a obchodní partnery:

Jelikož se jedná o službu společnosti PROKOM R&S s.r.o., kterou všem zákazníkům a obchodním partnerům poskytujeme ZDARMA, musejí být dodržována základní pravidla a povinnosti obou stran.

Veškeré zboží je expedováno z centrálního skladu v Opavě. Naši řidiči urazí při rozvozech denně průměrně okolo 700 km a musí zrealizovat průměrně 7 vykládek zboží.

S ohledem na bezproblémový chod těchto rozvozů, jsou stanoveny tyto základní pravidla a povinnosti:

Povinnosti řidičů PROKOM R&S s.r.o. při rozvozech zákazníkům:

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíInformovat zákazníka den před dodáním a nahlásit orientační čas příjezdu na vykládku následující den v rozmezí 2 hodin a případně ho v den dojezdu informovat předem o delším zpoždění.

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíPřistavit vozidlo na nejbližší možné, bezpečné a dostupné místo pro vykládku tak, aby nedošlo k poškození rozvozového vozidla ani poškození majetku zákazníka. Toto je zcela v kompetenci každého řidiče, který nese za vozidlo hmotnou zodpovědnost a má dostatečné zkušenosti zhodnotit reálné přistavení vozidla na požadované místo vykládky určené zákazníkem.

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíPřipravit vykládku objednaného zboží a pomoci vykládku zákazníkovi zrealizovat pouze na nejbližší místo v okolí místa dojezdu tak, aby mohl bezprostředně po složení zboží pokračovat v naplánované trase.

Povinnosti řidičů PROKOM R&S s.r.o. při rozvozech na sklady obchodních partnerů:

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíDostavit se na vykládku v provozní době skladu, nahlásit se na příjmu zboží ihned po příjezdu a připravit vykládku objednaného zboží. U provozoven bez mechanizace pomáhá řidič vykládku se zákazníkem zrealizovat.

Povinnosti zákazníků při rozvozech vozidly PROKOM R&S s.r.o.:

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíZcela se přizpůsobit rozvozovému plánu a okolnostem v den příjezdu rozvozového vozidla na vykládku a bez odkladu umožnit vykládku zboží ihned po příjezdu řidiče.

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíAkceptovat místo vykládky určené řidičem jako místo pro bezpečnou vykládku.

Informace a pravidla dopravy objednaného zbožíPlně zajistit technicky nebo manuálně složení objednaného zboží za pomocí řidiče PROKOM R&S s.r.o., a to na nejbližší místo přilehlé místu dojezdu řidiče.

Povinnosti obchodních partnerů při rozvozech vozidly PROKOM R&S s.r.o. na jejich sklady:

- Přizpůsobit okolnosti charakteru dovezeného zboží po příjezdu a nahlášení řidiče PROKOM R&S s.r.o. tak, aby bylo zboží vyloženo bez odkladu co nejdříve po nahlášení řidiče na příjmu zboží.

Sankce za nedodržení základních pravidel a povinností zákazníků a obchodních partnerů:

V případě prodlevy se skládáním zboží delší jak 15 minut bude doúčtován prostoj ve výši 250 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu.

V případě nezajištěné vykládky zboží ze strany zákazníka bude doúčtována částka 500 Kč bez DPH za odvoz zboží zpět anebo za nutný přejezd na jiné místo vykládky.

Doprava - auta