Doporučení pro montáž střešního šindele

Doporučení pro montáž střešního šindele

Většina stavebníků řeší v současné době stále častěji velkou část prací okolo svého domu svépomocí. Na této stránce naleznete základní doporučení pro montáž střešních šindelů. Při dodržení těchto jednoduchých pravidel se vám podaří položit šindelovou střechu s velmi dlouhou živostností…

Pokládka šindele KATEPAL je velmi jednoduchá a stále více stavebníků ji řeší svépomocí. Zde naleznete základní pravidla pro pokládku jednotlivých typů:

NÁVOD NA POKLÁDKU (PDF)

Pravidla FOXY

Další užitečné typy ke konstrukci celého střešního pláště naleznete zde:

Typy pro správnou konstrukci střešního pláště


Záruční podmínky pro finský asfaltový střešní šindel KATEPAL

Záruka 30 let
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALTato záruka se vztahuje na hydroizolaci.
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALTato záruka může být uplatněna jen za dodržení těchto podmínek:
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPAL1. Musí být dodrženy skladovací podmínky (viz. každé balení šindele).
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPAL2. Pokládka krytiny musí být provedena v souladu s ČSN, které se k dané problematice vztahují a zároveň musí být dodrženy požadavky stanovené v „ Návodu na pokládku (instalaci) finských střešních šindelů“, vydaných společností PROKOM R&S s.r.o.
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPAL3. Nosné konstrukce střechy včetně bednění musí být provedené dle příslušné ČSN.
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPAL4. Musí být použito originální podkladové vrstvy KATEPAL (KATEPAL U-EL 60/2200 nebo KATEPAL LiteBase 500).
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPAL5. Musí být dodržena ventilace střešního pláště.
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPAL6. Musí být použit kotvicí materiál správně zvolené délky (tak ať je probito bednění).
Záruka 15 let
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALTato záruka se vztahuje na funkční vlastnosti, barevnou stálost a výrobní bezvadnost.
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALTato záruka může být uplatněna v případě dodržení bodů 1. – 6. viz. Záruka 30 let.
Záruka 10 let
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALTato záruka se vztahuje na hydroizolaci, funkční vlastnosti, barevnou stálost a výrobní bezvadnost.
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALTato záruka může být uplatněna v případě dodržení bodů 1. – 3. viz. Záruka 30 let.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALŠpatnou montáží a poškozením materiálu při montáži.
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALPoužitím nesystémových doplňků střešního pláště.
Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALVnějšími vlivy (živelná pohroma, biologické vlivy, hrubé či nevhodné zacházení s výrobkem, neodborná manipulace aj.).

Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALPlné znění záručního listu naleznete zde


Výrobce finského střešního asfaltového šindele KATEPAL - firma KATEPAL OY

Výrobce finského střešního asfaltového šindele KATEPAL - KATEPAL OY

Firma KATEPAL Oy sídlící ve finském městě Lempäälä, poblíž Tampere, patří jednoznačně k nejšpičkovějším světovým výrobcům SBS modifikovaných šindelů a jejich příslušenství. Samotná výroba v KATEPAL OY probíhá už více jak 55. let za nejvyšších požadavků jakosti, přesnosti a vývoje pro udržení ISO 9001. Šindele jsou vyráběny na high-tech zařízeních, výrazně snižujících náklady na výrobu, a tudíž jsou dodávány za ceny oxidovaných šindelů.

Vyráběné šindele splňují nejvyšší evropskou normu, EN 544 - třídu kvality I. Tato norma je certifikována nezávislou certifikační společností VTT s celoevropskou autoritou. Pro své šindele a jejich příslušenství má KATEPAL OY uděleny i celoevropské certifikáty (CE ).

Prodej finského šindele KATEPAL probíhá na celém území ČR přes renomované prodejce střešních krytin již téměř 20 let, s nejlepšími referencemi, kvalitou a službami mezi dodavateli šindelových krytin.

Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALOficiální stránky výrobce naleznete zde


Katalog asfaltového střešního šindele KATEPAL

Finský asfaltový SBS modifikovaný střešní šindel (krytina) KATEPALKatalog asfaltového střešního šindele KATEPAL naleznete zde